Vandaag verscheen op de website van Mediafacts een artikel van Wim Danhof. Danhof schetst in het artikel de verandering van het medialandschap en staat stil bij de recente en toekomstige ontwikkelingen. Ook wordt Yournalist uitgebreid onder de loep genomen. Tenslotte wordt de volgende conclussie getrokken.

Concluderend: ik verwacht dat de toekomst van het consumeren van tijdschriften- en nieuwscontent (waaronder de content van de dagbladen zoals we die nu kennen) is gelegen in het soort oplossingen zoals ontwikkeld wordt door Yournalist, e-Linea, Breeve.me of Novinity. Degene die dankzij superieure technologie in staat is het diepste in de huid van de gebruiker te kruipen om vervolgens met optimaal gebruiksgemak – omaproof! – content op maat te kunnen bieden, is de winnaar van morgen. Randvoorwaarde lijkt dan wel dat voldoende uitgevers hun content – in welk afrekenmodel dan ook – ter beschikking stellen.

 

Lees het volledige artikel op de website van Mediafacts.

 

Reactie plaatsen